Aktuality

Závody IOC a organizační změny v sezóně 2014

  • Napsal: Bob

Připravili jsme pro Vás souhrn základních informací o závodění v sezóně 2014.

Také v roce 2014 jsme se rozhodli pokračovat  v uspořádávání seriálu InterTrack Offroad Challenge. Počet plánovaných závodů na jednotlivé dráhy zůstává nezměněný t.j. 3 závody IOC na každou dráhu (Svätý Jur, Kvetoslavov, Židlochovice), celkem 9 závodů IOC.
V Jure a Kvetoslavove jsme v minulých sezónách organizovali také po jednom klubovém závodě na každé dráze. Tento rok jsme od toho upustili, a to nám poskytne větší prostor pro sladění závodů s jinými českými a maďarskými kluby, případně budeme mít i více prostoru na určení náhradních termínů pro IOC pokud některý ze závodů IOC bude nutné přeložit.

InterTrack Offroad Challenge 2014 se jezdí ako “ Open“, zůčastnit se ho můžou závodníci z kterékoliv země a klubu jako i závodníci bez klubové příslušnosti.

AKTIVNÍ KATEGORIE IOC

V sezóne 2014 znovu otvíráme 1:10 SHORT COURSE (SCT). Standartně bude kategorie SCT ježděna s podvozkami 4WD (+2WD), samozřejmě nic nebráni otevření i samostatné 2WD sekce pri dostačujícím počtu závodníků.
Už zaběhnutými kategoriemi které určitě nebudou chybět v sezóně 2014 jsou 1:8 IC BUGGY, 1:8 E BUGGY a 1:8 E TRUGGY.

REGISTRACE DO ZÁVODU

Na základě podnětů a nápadů nás organizátorů, i ze strany Vás závodníků, nastane jedna důležitá změna při registraci na závod - spuštění přihlášek na jednotlivé závody IOC počas celé sezóny. Vzhledem k této skutečnosti jsme posunuli uzávěrky online registrací o pár dní dřív, co nám organizátorům zase přidá více prostoru na přípravu a přispůsobení konkrétního závodu podle předpokladané účasti registrovaných závodníků. Také registrovaní závodníci získají lepší přehled o účasti na daném závodě. Veříme, že nový model registrace Vás osloví a rychle si ho osvojíte.

Na webových stránkách www.dirtracing.ska www.intertrack.czje zveřejněný kalendář se všemi datumy minimálně IOC závodů na celou sezónu, na které se může závodník registrovat jako i informace ohledně klubových dní na drahách vo Svätom Jure, Kvetoslavove a Židlochovicích. Závody se budou konat standartně počas víkendů. Registrace na každý jeden závod bude otevřena vždy do posledního pondělí před závodem a  ukončenáv tento den o 24:00. Od následujícího dne ( úterý) bude možná pouze registrace mailem, telefonicky alebo osobne na závodě,tak jako tomu bylo doteď po uzavření online registrace.

VÝŠKA PŘÍSPĚVKŮ - STARTOVNÉHO

Zápis na kterýkoliv ze závodů IOC 2014 je možné provést dopředu počas celé sezóny. Přihlášky jsou dostupné od 15.2.2014 na www.dirtracing.skresp. od 25.2 2014 na www.intertrack.cz.

Zápis předem a v průběhu druhého týdne před uzavřením online registrace závodu: 300 CZK / 12 €
Zápis v průběhu týdne před uzavřením online registrace závodu (+75 CZK / 3 €): 375 CZK / 15 €
Zápis po uzaření online registrace do závodu t.j. od úterý v týdnu,
ve kterém se koná závod, resp. v den konání závodu (+125 CZK / 5 €):
500 CZK / 20 €

Člen klubů organizujúcich seriál IOC získavá automaticky slevu 50 CZK / 2 € z příspěvku na každém závodě ve Svätom Jure, Kvetoslavove či Židlochovicích.

Příklad:
Závod InterTrack Offroad Challenge se bude konat ve Svätom Jure dne  26. 4. 2014 (sobota)
Zápis 7.4. – 13.4. 2014 – registrace předem min. dva týdny před uzavřením: 300 CZK / 12 €
Zápis 14.4. – 21.4. 2014 (do 24:00 hod.) – registrace týden před uzavřením:
(po tomto termínu se registrace uzavírá)
375 CZK /15 €
Zájem o účast v závodě od 22.4. 2014 p o 00:00 (úterý): 500 CZK /20 €

Ostatní příspěvky zůstavají stené jako v sezóně 2013: každá další kategorie stojí 7 EUR / 150,- CZK. Zapůjčení personálního transpondéru také zůstává na stejné úrovni 3 EUR / 75,- CZK.

PRONÁJEM NASAZOVAČE

  • Poplatky za dráhy Sv. Jur a Kvetoslavov: Nasazovač / Závodník s 1 autem / 15 EUR, Nasazovač / Závodník s 2 auty / 25 EUR.
  • Poplatek na dráze v Židlochovicích: Jednorázový poplatek 500,- CZK / 20 EUR za jednoho nasazovače na celý den, nezávisle na počtu kategorií. Jeden jezdec - jeden nasazovač.
Pronájem nasazovače je individuální záležitostí jednotlivých drah.

V případě, že je jezdec přihlášený do závodu, má závazně rezervovaného nasazovače (co potvrdil při online registraci) a  neoznámíorganizátorovi, že se na závod nedostaví nebo zrušísvou účasť resp. zájem o nasazovače až po uzavření registrace, bude mu uplatněna sankce v plné výši zpoplatnění nasazovače, které úhrada se zohlední při účasti dotyčného na dalším závodě.

Možnost rezervace nasazovače, kterého zabezpečuje organizátor, je určitý druh výhody, kterou mohou jezdci využívat. Je určena pro ty, kteří nechtějí nasazovat, anebo pro jezdce kteří nemají časový prostor z důvodu ježdění ve více kategoriích, nemají mechanika který se jim postará o auta zatím co oni budou nasazovat, anebo nemají možnost si zabezpečit za sebe náhradního nasazovače (např. dovést si sebou na závody kamaráda).

Rezervace nasazovače není povinná, avšak podle pravidel je každý jezdec povinný nasazovat podle rozpisu, resp. zabezpečit, aby byl v určeném čase plnohodnotně zastoupený. Pokud jezdec nebo jeho plnohodnostný zástup nenastoupí na nasazování, má organizátor právo na škrtnutí nejlepší jízdy závodníka (ve smyslu pravidel IOC).

Berte prosím na vědomí, že nasazovači zabezpečovaní organizátorem, se závazne objednávaní s potřebným časovým předstihem před konáním samotného závodu s ohledem na počet a požadavky přihlášených závodníků. (Zpravidla 3 až 4 nasazovači na jednu kategorii)

V případě že si závodník závazně rezervuje nasazovače a nedostaví se (neoznámí svou neúčast), nebo závazně rezervovaného nasazovače zruší až po uzavření online registrace, klubu vzniká škoda ním způsobená.

V případě jakýchkoliv dotazů či informací nás neváhajte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

InterTrack Team